verdiutvikling

Vi samarbeider med d|rig og andre ledende aktører på området. Gjennom våre partnere vil vi kunne kjøpe kasserte produkter og fraksjoner utover ombruk som har en potensiell verdi. Herunder kan det være komponenter og fraksjoner fra IT, telekom og annen elektronikk.

Vi har flere eksempler på at kunder har snudd debit til kredit ved å bruke litt tid på dette området. Vi vil tilpasse de praktiske løsninger etter kundens behov.