Serva har mottatt sertifikat på EE-avfall fra Kiwa

30. januar, 2019

Serva har etter over ett års oppbygging og drift mottatt sertifikat fra Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS. Dermed oppfyller Serva krav som kollektivt finansiert returselskap for alle produktgrupper for EE-produkter og EE-avfall.

Vi er svært fornøyd med å få denne viktige brikken på plass og viser at vi har etablert grunnlag for et solid retursystem som dekker gjeldende krav til retursystem i Avfallsforskriften kapittel 1, kasserte elektroniske og elektriske produkter. Selv om vi har lang erfaring fra oppbygging og operasjoner av returselskaper tidligere har det vært en svært lærerik prosess å starte fra bunnen av igjen og bygge opp alt på nytt.

En åpenbar fordel har vært å ta med både læring og anti-læring i denne prosessen, og en av strategiene vi har valgt som prioritert oppgave er å starte med å lage et grundig landsdekkende innsamlingssystem. Dermed er vi nå klare til å knytte til oss flere kunder og skal med en god porsjon ydmykhet og gjennomføringsevne sammen med dem finne langsiktige løsninger til det beste både for miljø og økonomi, forteller daglig leder Thor Christian Wiik Svendsen.

Vi vil for ordens skyld nevne at vi har en etappe igjen hvor Miljødirektoratet skal formelt godkjenne retursystemet, ettersom saksgangen er rigget slik, men vi er i god dialog og prosess med dem slik at vi er trygge på at dette om kort tid kommer i orden.