Samarbeidsavtale med Fossheim Verksteder

25. april, 2019

1. mars inngikk Serva samarbeidsavtale med Fossheim Verksteder på mottak, håndtering og lagring av elektronikk. Avtalen er en prøveordning med opsjon for forlengelse.

Fossheim er en bedrift som får mennesker til å lykkes. Selskapet ble startet i 1967, og eies av Oslo kommune og stiftelsen Fossheim Verksteder. Fossheim er lokalisert sentralt på Hasle i Oslo, og har 57 ansatte fordelt på administrasjon og drift, arbeidsledere, veiledere, fagpedagoger og jobbkonsulenter. Største enkeltkunde er NAV, som kjøper attføringsrelaterte tjenester gjennom rundt 166 tiltaksplasser i AFT (arbeidsforberedende trening), AVK (avklaring) og VTA (varig tilrettelagt arbeid). Fossheim tilbyr praksis internt i bedriften, og har i tillegg et tett samarbeid med flere bedrifter i forhold til muligheten for praksis eksternt. Fossheim har blant annet avdeling for pakking og montering har lang erfaring og tilbyr tjenester innen blant annet pakking, montering, adressering, utsending og emballering.

Fra venstre: Salgssjef Serva Omar Khalid Mir og avdelingsleder Produksjon Fossheim Verksteder Øyvind Quist

- Vi fikk kontakt med Serva rundt juletider og fattet raskt interessen for tanker og ideer som ble presentert for oss. De har både erfaringer og fokus på gjennomføring og innovasjon som jeg tror kan passe Fossheim meget godt, også ettersom vi har erfaring med elektronikk fra tidligere. Vi gleder oss til å se hva vi kan få til fremover. Allerede nå har vi fått flere konkrete kundecaser til oss på Hasle, noe vi synes er meget spennende, forteller avdelingsleder Produksjon Øyvind Quist fra Fossheim Verksteder.

- Med Fossheim legger vi til enda en viktig brikke til Serva som skal sørge for at vi vil kunne tilby enda bedre tjenester til våre kunder. Vi får nærhet til Oslo markedet og mulighet til å håndtere tilpassede løsninger etter kundenes behov. Vi har tidligere erfaringer fra andre arbeidsmarkedsbedrifter, og liker måten Fossheim har tatt oss i mot, og at vi såpass raskt har kommet i gang, forteller salgssjef Omar Khalid Mir fra Serva.