Retursystem for batterier er på plass

27. august 2018

Etter lengre tids forhandlinger med Belmont Trading Sweden AB har Serva fått på plass landsdekkende innsamling og behandling for batterier. Belmont Trading Sweden er den siste brikken som sikrer at Serva kan samle alle type batterier fra hele landet og sluttbehandle miljøriktig iht avfallsforskriftens kapittel 3 (Batteriforskriften). Behandlingsanlegget er plassert i Karlskoga Sverige, som håndterer over 4000 tonn batterier årlig, og er med dette ett av europas største anlegg i sitt slag. Belmont Trading gruppen er også en global aktør på ombruk og gjenvinning av komponenter samt ee-produkter.

Thor og Belmont
Fra venstre: Thor Christian Wiik Svendsen daglig leder i Serva og Jeff Borrman Managing Director Europe i Belmont Trading.

Belmont Trading har vært en tidligere samarbeidspartner som vi nå skal sette igangsette en ny avtale med. Vi kan nå tilby importører og produsenter gode løsninger på blybatterier, portable batterier, industribatterier og sågar el-bilbatterier. Daglig leder i Serva, Thor Christian Wiik Svendsen, forteller: "Det blir spennende å lage nye konkurransedyktige løsninger med dem fremover til glede for Servas kunder."

"Belmont Trading er fornøyd med å ha etablert avtale med Serva. På denne måten kan vi imøtekomme det norske markedet.", sier Managing Director Europe Jeff Borrman i Belmont Trading.