produsentansvar - elektronikk

Serva er fra 24.06.2019 godkjent landsdekkende retursystem for innsamling av kassert elektronikk, eller såkalt EE-avfall. Sentrale fokusområder er innovasjon, service og samarbeid med aktører i verdikjeden, miljø og kostnadseffektivitet. Serva tilbyr denne tjenesten til produsenter og importører i samsvar med krav i Avfallsforskriftens kapittel 1.

Serva henter EE-avfall fra deg som er forhandler eller kommune gratis. Fra annen virksomhet hentes etter nærmere avtale. Serva kan også ta imot EE-avfall gratis på sine mottak hos samarbeidspartnere. Serva kan forutsette ift henting og mottak at man har forpliktelser på dette.

Ta gjerne kontakt med oss for å høre mer om dette!

Husk å levere EE-avfall på riktig plass

EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall.

Privatpersoner kan levere gratis til forhandlere som selger samme type utstyr eller til kommunal gjenbruksstasjon.

Bedrifter kan også levere til forhandlere ved nykjøp av samme type og mengde eller til kommunal gjenbruksstasjon mot vederlag.