produsentansvar - batterier

Vi bygger for tiden opp landsdekkende retursystem for innsamling av kasserte batterier. Dette omfatter både blybatterier, industribatterier og portable batterier. Kort sagt alle type batterier. Sentrale fokusområder er innovasjon, service og samarbeid med aktører i verdikjeden, sikkerhet, miljø og kostnadseffektivitet.

Fra 1. januar skal vi tilby denne tjenesten til produsenter og importører i samsvar med krav i Avfallsforskriften kapittel 3. Ta gjerne kontakt med oss for å høre mer om dette!