ombruk

Vi samarbeider med d|rig og andre ledende aktører på området. Gjennom våre partnere vil vi kunne tilby gunstige løsninger på ombruk av det meste på IT-siden, som PC, mobiler, nettbrett mv. samt også telekom-utstyr. Vi tilbyr også tjenester på nedrigging av datarom slik at mesteparten av verdiene blir bevart.

Serva jobber hele tiden med å utvide gode løsninger for flere produktområder noe som er bra for miljø og kundens økonomi og i tråd med den nye sirkulær økonomien. Vi har flere gode eksempler på kunder som har oppnådd gode økonomiske forbedringer ved å bruke litt tid på dette området.