datasikkerhet

Vi samarbeider med d|rig som er en av landets ledende aktører på området. Gjennom dette samarbeidet vil vi kunne tilby ditt firma dynamiske og trygge løsninger slik at sensitive data ikke kommer på avveie.

d|rig sørger for sikker transport til sitt anlegg på Fokserød i Sandefjord. Oppdragene begynner alltid med en analyse og gjennomgang av enheter som kan inneholde data. Videre håndteres disse via Nasjonal Sikkerhetsmyndighet-godkjent sletteprosess av alle databærende ressurser med Blancco Erasure.

Gjennom elektroniske slettemetoder kan vi også gjennom mulig ombruk forlenge levetiden til produktene, noe som er gunstig både for miljø og våre kunder.

 

Hva er GDPR?

General Data Protection Regulation er en ny EU-forordning som trer i kraft i 2018. Dette regelverket gir virksomheter strengere plikter til å overholde personopplysningsloven.

I dag ligger de fleste personlige data på harddisker og andre digitale lagringsmedier. Dette betyr at når man kvitter seg med disse, bør man være sikker på at informasjonen blir fullstendig slettet, og ikke kan bli sett av andre.

Les mer om GDPR her