Serva inngår avtaler på kvalitet

07. juni, 2018

Serva jobber som nystartet selskap med å danne et solid fundament på interne kvalitetssystemer. Etter nøye evaluering er det inngått avtale med TQM Partner som skal sikre etablering av internkontrollsystem i løpet av året. Et arbeid som allerede er påbegynt. Konkret planlegger Serva å bli sertifisert etter Avfallsforskriftens kapittel 1, 3 og 7 innen utgangen av året, som omfatter avfall fra ee-produkter, batterier og emballasje. Øvrige sertifikater er til vurdering.

Sissel Haugseth
Sissel Haugseth, kvalitetssjef.

Kvalitetssjef Sissel Haugseth i Serva forteller: "Det skal bli en spennende øvelse å etablere internkontrollsystem og serfikater i et helt nytt selskap med blanke ark. Personlig vil det også bli interessant å lære om en ny bransje som er i sterk vekst." Sissel er også kvalitetsansvarlig i søsterselskapet d|rig AS.

Serva har også inngått avtale med Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering for å få sertifikat ifølge Avfallsforskriftens kapittel 1 på kasserte EE-produkter. Kiwa er et av flere selskaper som er akkreditert for å utstede sertifikater til returselskaper på kasserte EE-produkter.

"Med disse grepene skal vi etablere og drive et troverdig, robust og levende kvalitetssystem. Kvalitetssystemet skal være en bærebjelke i Serva og gi trygghet til våre kunder og samarbeidspartnere", forteller Daglig leder Thor Christian Wiik Svendsen.