Nasjonal avtale med Stena Recycling

13. august, 2018

Serva har inngått strategisk landsdekkende avtale med Stena Recycling på innsamling og gjenvinning av EE-avfall og batterier. I tillegg er det gjort opsjon på håndtering av emballasje.

Stena Recycling er en del av det svenske Stena Metall-konsernet som bedriver gjenvinning i flere geografiske markeder under navnet Stena Recycling. Totalt finnes det for tiden i underkant av 200 anlegg i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Polen, der avfall fra hele samfunnet foredles til nye råvarer. I Norge håndterer Stena Recycling om lag 45.000 tonn EE-avfall per år.

Stena Recycling 
Produksjonsbåndet ved Stena Recycling

"Vi er svært fornøyd med å få landet denne avtalen med Stena Recycling som er del av nordens største gjenvinningskonsern. Vi ser frem til å skape vekst og utvikling sammen med dem. Personlig kjenner jeg dem gjennom egen jobb med å etablere ee-satsningen i Stena på slutten av 90-tallet på den tids største EE-gjenvinningsanlegg ved Klemetsrud i Oslo. I de seinere har jeg hatt en håndfull forretningsavtaler med dem i diverse jobbsammenhenger. Stena er solide, proaktive, kompetanserike, har sunn kultur og er gode samarbeidspartnere. Jeg gleder meg til det videre arbeidet med dem." sier daglig leder i Serva Thor Christian Wiik Svendsen.

Markedssjef Marcus Martinsson fra WEEE Norge i Stena Recycling er også fornøyd:
"Stena er alltid åpne for nye løsninger og vi ser at SERVA har en ny tilnærming til returselskapsrollen i tillegg til en spennende forretningsmodell som passer vår infrastruktur og vår måte å tenke på. Videre ser vi positivt på økt konkurranse i returselskapsmarkedet og ser med spenning på potensialet i dette samarbeidet. Modellen bygger på at flere uavhengige aktører i forskjellige nisjer av gjenvinningsindustrien, gjennom tett samarbeid, vil kunne bidra med effektive løsninger til avfallsbesittere og medlemmer"