innovating you

Vi skaper verdier for miljø og økonomi

Gjennom våre erfaringer.
Med fokus på samarbeid, gjennomføringsevne, langsiktighet og en god dose ydmykhet.

Nå har vi også fått godkjenning som returselskap for kasserte batterier! Miljødirektoratet godkjenner Serva AS som returselskap for kasserte batterier i alle produktgrupper fra 24.06.2019.

Endelig har vi fått godkjenning som returselskap for EE-avfall! Miljødirektoratet godkjenner Serva AS som returselskap for EE-avfall for alle produktgrupper fra 24.06.2019.

1.mars inngikk Serva samarbeidsavtale med Fossheim Verksteder på mottak, håndtering og lagring av elektronikk. Avtalen er en prøveordning med opsjon for forlengelse.

Serva deltok på seminar hos samarbeidspartner Stena Recycling i Halmstad på Stena Nordic Recycling Center som er i europatoppen på gjenvinning av elektronikk.

Serva har denne måned inngått avtale med Norsk Ombruk som er Skandinavias ledende ombruksaktør med hovedfokus på hvitevarer.

LES MER

Serva har etter over ett års oppbygging og drift mottatt sertifikat fra Kiwa, og oppfyller dermed krav som kollektivt finansiert returselskap for alle produktgrupper for EE-produkter og EE-avfall.

LES MER

For å nå sine mål og sikre tjenester mot kunder og samarbeidspartnere engasjeres Omar Khalid Mir som Key Account Manager fra 1.januar.

LES MER

SVT har nettopp laget en flott reportasje om hva som skjer med batterier som samles inn fra kommuner, forhandlere og næringsaktører i Sverige.

LES MER

Elesco Norge er et av landets ledende servicekjede, og har hatt kraftig vekst de siste årene. Nå har Serva inngått landsdekkende avtale med Elesco fra 1. januar 2019.

LES MER

Belmont Trading Sweden er den siste brikken som sikrer at Serva kan samle alle typer batterier fra hele landet og sluttbehandle miljøriktig.

LES MER

Serva har inngått avtale med Østbø AS på innsamling og gjenvinning av EE-avfall og batterier for Nord-Norge. I tillegg er det gjort opsjon på håndtering av emballasje.

Les mer

Serva har inngått strategisk landsdekkende avtale med Stena Recycling på innsamling og gjenvinning av EE-avfall og batterier. I tillegg er det gjort opsjon på håndtering av emballasje.

Les mer

Etter lengre tids forhandlinger er det etablert ny langsiktig avtale med Metallco EE Norge AS på innsamling og mottak av EE-avfall og batterier, og behandling av EE-avfall.

Les mer

Serva har inngått avtale på kvalitet med TQM Partner som skal sikre etablering av internkontrollsystem og Kiwa Teknologisk Institutt i forhold til sertifikat på "EE-forskriften".

Les mer

Vi har inngått avtale med d|rig, som er en av de ledende operatørene på datasikkerhet, samt ombruk av IT og telekom i det nordiske markedet.

Les mer

VI HØRER FRA DEG

Please enter your name.
Please enter a valid email.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.

Please check the captcha to verify you are not a robot.